STØTTET AV INNOVASJON NORGE OG KULTURNÆRINGSSTIFTELSEN

 

Baahdy & Birdy AS mottok i 2014 utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge til utvikling av appen "Bædi & Børdi - barnas reiseguider i Norge". Ett år senere mottok vi støtte fra Sparebank 1 Kulturnæringsstiftelse til utvikling av spill-modulen til appen. Vi har også mottatt starthjelp fra Mosjøen Omegn og Næringsselskap.

I tillegg er kortfilmen "Bædi & Børdi - Flaskepost fra verdensrommet" støttet av Nordnorsk Filmsenter og Fond for lyd og bilde.

Prosjektet har med andre ord mottatt bred støtte, og ved siden av de faktiske innvilgende midlene har støtte fra flere forskjellige hold gitt oss enda sterkere tro på at vi nå er på vei med å ferdigstille et solid og innovativt produkt - som det er behov for i det stadig økende, norske reiselivs-markedet.

Kontakt / Contact:

Linda Skipnes Strand (Daglig leder / General manager)

+ 47 951 12 224

linda@baahdybirdy.com

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon